Fotbollens spela lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär — Östergötlands FF fotbollens spela lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) är svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet. Från och med 2018 finns FSLL i en ny version bestående av häfte, webbplats och utbildning. E-posta Tweeta. Dessutom innehåller den omformulerade riktlinjer som lyder enligt följande:

Fotbollens spela lek och lär - SISU IDROTTSBÖCKER

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll samt de värderingar som all fotboll ska stå för. Syftet med Fotbollens spela, lek och lär är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin verksamhet på barn- och ungdomsnivå.

Fotbollens spela, lek och lär - Sisu Idrottsböcker fotbollens spela lek och lär

Fotbollens Spela, Lek och Lär Riktlinjer för barn- och ungdomsfotbollen . Barn och ungdomsfotbollen ska: • ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar • skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och

Fotbollens Spela lek och lär — Upplands FF

Fotbollens spela, lek och lär Svenska Fotbollförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. Thomas Kölnäs, kanslichef på Östergötlands Fotbollförbund, berättar om hur vi i distriktet jobbar med frågan.

Fotbollens spela, lek och lär - Förening och aktiva

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet hjälper föreningen att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att …

Sätt dig in i Fotbollens spela, lek och lär!

För att följa Fotbollens spela, lek och lär och på bästa sätt utveckla fotbollsspelare är spel- och startgaranti för alla spelare en självklarhet. Matchen ska utgå från barnens behov och perspektiv och är en del av spelarnas fotbollsutbildning. Det är ett inlärningstillfälle och en möjlighet att få träna sina

Fotbollens spela, lek och lär — Östergötlands FF fotbollens spela lek och lär

Fotbollens Spela Lek och Lär Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till. Materialet hjälper föreningen att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ufrån när verksamheten formas.

Images of Fotbollens spela lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och de värderingar som fotbollen ska stå för. FSLL är framtaget för att fungera som stöd till landets ledare, spelare och föräldrar och nu finns allt digitalt material fritt tillgängligt på Fotbollsportalen.

Fotbollens spela, lek och lär — Östergötlands FF

Fotbollens spela, lek och lär Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till och ska ses som inriktning för barn- och ungdomsfotbollen. FSLL ska hjälpa landets fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och

Fotbollens Spela Lek och Lär — Gotlands FF

Fotbollens spela lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll genom fem övergripande riktlinjer. Alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll behöver känna till riktlinjerna och förstå sin roll i att skapa en lustfylld verksamhet för alla fotbollbollsspelare i Sverige.

Fotbollens Spela Lek och Lär — Medelpads FF fotbollens spela lek och lär

Fotbollens spela, lek och lär Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till och ska ses som inriktning för barn- och ungdomsfotbollen. FSLL ska hjälpa landets fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och